Ipo Bak Vitaal Plattelend

Ipo bak vitaal plattelend

Ipo bak vitaal plattelend

Ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. Dat is het doel van het Programma Aanpak Stikstof.

Ipo bak vitaal plattelend

De gezamenlijke provincies zetten zich hiervoor in, samen met de ministeries van LNV, IenW en Defensie. Zij werken als ‘PAS-partners’ samen met natuurorganisaties en ondernemers.

Stikstof is een belangrijke voedingsstof voor planten, maar te veel kan schadelijk zijn voor natuur.

Om de natuur in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden te behouden, worden in het kader van het PAS natuurherstelmaatregelen uitgevoerd.

What is an IPO? And Why Do Companies Like Lyft & Uber go Public?

Ook wordt de uitstoot van stikstof verminderd met bronmaatregelen.

De uitvoering van de werkzaamheden liggen bij het PAS-bureau. Zo heeft het een helpdesk ingericht voor vergunningverleners en verzorgt het (publieks-)rapportages over natuurkwaliteit, natuurmaatregelen en over de neerslag van stikstof in natuurgebieden.

Lees op de website van het PAS-bureau meer over het PAS.

Ipo bak vitaal plattelend