Ipo A Vzrust Akcii

Ipo a vzrust akcii

Slovenský šach bankám: Zvláštní daň může příští rok vzrůst na dvojnásobek

Pre účely tohto článku budeme primárne za IPO považovať emisie akcií spoločností, ktoré sa do momentu vydania akcií neobchodovali na burze.

Medzi hlavné výhody, ktoré vedú spoločnosti k uvedeniu svojich akcií na burzu patria:

  • získanie kapitálu, ktorý netreba splatiť a ktorý by nechcela, resp. nevedela žiadna banka poskytnúť 
  • emisia zvyšuje podiel vlastného kapitálu na celkovej kapitálovej štruktúre emitenta, tým sa znižuje zadĺženie emitenta
  • použitie získaného kapitálu je voľnejšie, pri bankovom úvere je často použitie prostriedkov striktne dané
  • samotné upísanie zvyšuje publicitu, prestíž a povedomie verejnosti o spoločnosti

Riziko, respektíve nevýhody IPO spočívajú v tom, že po emisii pribudnú spoločnosti noví akcionári, ktorí môžu mať iný pohľad na riadenie firmy ako akcionári pred krízou (resp.

zakladatelia spoločnosti) a de facto môže prísť k strate kontroly nad firmou. Spoločnosti, ktoré sa rozhodnú uviesť svoje akcie na burzu sa zaviažu aj k tomu, že budú zverejňovať údaje o svojom stave širokej verejnosti štyrikrát za rok, pričom v prípade, že by spoločnosť zostala neverejne obchodovateľnou by sa takto „odkrývať“ nemusela.

Primárne emisie, sú ale dôležité nielen z pohľadu jednotlivých emitentov, ale aj pre celkový ďalší rozvoj trhu, keďže práve nové spoločnosti na burze prilievajú do obchodovania „novú krv“, ktorá láka nový investorský kapitál.

Ich absencia, naopak spôsobuje nedostatok pozitívnych stimulov k zvýšeniu objemov obchodovania.

Vzhľadom na pomerne rozsiahlu činnosť rôznych fondov rizikového kapitálu, respektíve spoločností zaoberajúcich sa private equity financovaním, patria emisie akcií spoločností, ktoré sa nachádzajú v portfóliu private equity investorov medzi pohodlné spôsoby exitu z investície (napríklad predaj podielu v spoločnosti Zentiva, ktorý vlastnil fond Warburg Pincus cez burzu v júni 2004).

Vzhľadom na súčasnú finančnú krízu mnohé spoločnosti zastavili proces, ktorý smeruje k emisii akcií na burzy, pretože neistota na trhu by viedla k neúspechu alebo jednoducho k tomu, že by emitenti svoje akcie museli predať lacnejšie ako pôvodne plánovali.

V druhej polovici roka 2009 sme už sledovali postupné oživenie trhu s novými emisiami akcií, ktoré má svoj základ v niekoľkých skutočnostiach.

Types of trendlines forex

Za prvé, vzhľadom na kvantitatívne uvoľnovanie monetárnych politík centrálnymi bankami prišlo k zníženiu napätia na finančných trhoch, čo dolialo potrebnú likviditu investorom na nákupy akcií. Výnosy do splatnosti z dlhopisov, predovšetkým vládnych, klesli na úrovne, ktoré viedli investorov aj k špekulatívnym nákupom akcií.

Trh so samotnými emisiami cenných papierov oživili aj veľké bankové domy, ktoré sa rozhodli získať dodatočný kapitál potrebný napríklad na splatenie vládnej pomoci, či zvýšenie si pomeru vlastného kapitálu na celkovej štruktúre kapitálu.

Najviac IPO majú Američania

Najviac IPO za posledných 20 rokov smeruje na niektorú z búrz v USA.

Posledné dva roky boli kvôli prebiehajúcej kríze skromné na počet spoločností, ktoré sa rozhodli uviesť svoje akcie na americké burzy, ako aj burzy celosvetovo.

Ipo a vzrust akcii

V roku 2008 pribudlo na US burzách 55 nových spoločností, ktoré upísali 28.553 mld. USD. V roku 2009 bol ich počet už 80, ale upísali kapitál len za 20.161 mld. USD. Pre porovnanie najlepším rokom na počet spoločností, ktoré sa rozhodli emitovať svoje akcie na burze po prvýkrát bol rok 1996 kedy tak učinilo až 933 spoločností, ktoré upísali 58.8 mld.

USD.

Proces IPO

V roku 2000 zase nové emisie získali 99.8 mld. USD, ale ich počet bol len 442. Priemerný počet spoločností, ktoré v období rokov 1991-2009 emitovali svoje akcie na akejkoľvek burze v USA v jednom roku bol 411, pričom spoločnosti upísali kapitál priemerne za 54 mld.

USD v prípade, že nezapočítame krízové roky 2008 a 2009 sa tento priemer zvýši na 452 firiem a upísaný kapitál sa zvýši na 57.9 mld. USD.

Trade what you see forex factory

Vývoj počtu nových emisií akcií na burzách v USA sa nachádza na grafe číslo 3.

Počet IPO v USA v roku 2009 mal pritom veľmi pomalý rozbeh, keď počas prvej polovice roka emitovalo svoje akcie len 24 spoločností, ktoré upísali 3.4 mld.

USD a zvyšok sa uskutočnil až v druhej polovici roka.

Celosvetovým lídrom medzi burzami, ktoré získali najviac nových emisií bola v roku 2008 burza NYSE Euronext. Objem emisií bol pritom 29 mld. EUR, pritom najväčšia emisia, IPO spoločnosti Visa umiestnená na NYSE, získala od investorov až 11.5 mld.

What cryptocurrency wallets accept tokens

EUR (17.86 mld. USD). IPO spoločnosti je pritom najväčším v histórii USA. NYSE Euronext získala aj druhé najväčšie európske IPO v roku 2008, ktorým bola emisia spoločnosti EDP Renováveism umiestnená na burze v Portugalsku a upísala akcie v objeme 1.566 mld.

Detail akcie IPO online

EUR.

Rok 2009 bol v znamení predovšetkým IPO z Číny.

Čínske spoločnosti pritom v čase najväčšieho rozmachu v roku 2007 uviedli na trhy až 120 nových emisií za rok.

Bumper IPOs Coming in 2020 - Top 5 IPOs 2020 - UTI AMC, HDB Financial Services, SBI cards

Z hľadiska objemu upísaných prostriedkov bola najúspešnejšia emisia spoločnosti Banco Santander Brazil, ktorá bola umiestnená na trhu NYSE. (upísala až 8.1 mld.

Emitovanie akcií: Vývoj na trhu s IPO

USD). Zaujímavosťou je aj fakt, že v rebríčku 5 najväčších primárnych emisií akcií podľa upísaného kapitálu v histórii svetových búrz, obsadila Čína prvé a štvrté miesto. Dvojkou je japonská spoločnosť NTT Mobile Communications (IPO v roku 1998) a až tretie miesto patrí americkej spoločnosti Visa, ktorá vydala akcie v roku 2008.

(bližšie info tab.

Initial public offering

č.3).

Podľa odhadu analytikov Deutsche Bank, Citigroup a Bank of America by sa mal objem nových emisií v Európe, na strednom východe a v Afrike v roku 2010 strojnásobiť na 28 mld. USD. V susedných krajinách – napríklad pražská burza, by mala privítať v tomto roku minimálne 3 emisie, pričom v prípade spoločnosti KIT Digital sa začalo s akciami na pražskom parkete riadne obchodovať 28.

januára.

Ipo a vzrust akcii

Nahlas sa hovorí taktiež o predaji balíka akcií banky ČSOB a stávkovej kancelárie Fortuna. Ďalší sused Slovenska, Poľsko a jeho burza by mala v roku 2010 privítať 30 emisií akcií v celkovom objeme asi 5 miliárd zlotých.

Trh oživia pravdepodobne aj plánované predaje časti podielov poľskej vlády v štátom vlastnených firmách ako Polska Grupa Energetyczna, Lotos a.i., ktorými plánuje po financií. poľská vláda vykryť deficit verejných.

Riziká investovania do IPO

Samozrejme investícia do primárnej emisie akcií spoločnosti, ktorá nemá históriu obchodovania na burze, podrobne jej výsledky nesledujú analytici, v sebe nesie aj značné riziko.

Ipo a vzrust akcii

Získanie informácií o emitentovi je náročnejšie, pretože spoločnosť, ktorá nie je verejne obchodovateľná nemá zverejňovaciu povinnosť. Investor sa rozhoduje len na základe prospektu, ktorý emitent vydáva a na základe toho či si myslí, že biznis plán spoločnosti má alebo nemá opodstatnenie.

Navigační menu

Niekedy tak zárukou fér ceny nie je ani zvučné meno manažéra emisie, ktorým často bývajú najväčšie bankové domy na svete. Podiel najväčších bankových domov na trhu s primárnymi emisiami v roku 2009 sa nachádza v grafe č. 7.

Ďalšou nevýhodou, ktorú pociťujú predovšetkým individuálni (menší) investori pri zúčastnení sa na IPO býva aj skutočnosť, že manažér emisie môže uprednostniť predaj akcií inštitucionálnym (väčším) investorom, u ktorých existuje predpoklad, že akcie nepredajú v prvý deň obchodovania na burze a podržia ich dlhšiu dobu.

Nároky, ktoré v rámci upisovacej periódy vnášajú malí investori, sú tak často v prípade emisií atraktívnych spoločností, pri ktorých dopyt po nových akciách niekoľkonásobne prevyšuje ponuku, krátené len na niekoľko percent z požadovaného počtu kusov.

Napríklad v prípade novembrovej emisie akcií spoločnosti Polska Grupa Energetyczna dostali retailoví klienti len 3.5 percenta z požadovaného objemu.

Malí investori tak potom musia dokúpiť požadovaný počet akcií až počas prvého dňa obchodovania emisie na burze, často za vyššiu ako úpisnú cenu. Ako príklad neúspešného IPO môžeme zaradiť ťažobnú spoločnosť New World Resource, ktorá upísala akcie na pražskej burze v máji 2008 za cenu 425.83 Kč v dobe, kedy cena uhlia dosahovala svoje vrcholy.

Riziká investovania do IPO

Koncom júna sa akcie obchodovali v blízkosti 600 Kč, avšak v dôsledku začínajúcej sa finančnej krízy a taktiež prudkého poklesu cien uhlia, akcie NWR uzavreli rok 2008 na cene 73.34 Kč, čo predstavuje stratu takmer 83 percent od úpisnej ceny. Aj keď cena akcií spoločnosti dokázala vzrásť v roku 2009 o 125 percent a v súčasnosti sa pohybuje okolo 200 Kč, stále nedosahuje úpisnú cenu.

Zoznam nových emisií v roku 2009 podľa výkonnosti meranej od dátumu vstupu na burzu po 31.12.2009 (porovnanie úpisnej ceny emisie a zatváracej ceny 31.12.2009) s najlepšou výkonnosťou sa nachádza v tabuľke č.2, akcie s najhoršou výkonnosťou sa nachádzajú v tabuľke číslo 3.

Možné emisie v roku 2010

V špekuláciách ohľadom nových IPO, ktoré by mohli prísť na trh v roku 2010 sa najčastejšie spomínajú sociálne siete spoločnosť Lynked IN, Glam Media, Demand Media.

Medzi možných nováčikov na burze by mohli patriť aj akcie výrobcu hier FarmVille, PetVille a Texas HoldeEm Poker, ktoré pre sociálne siete vyvíja spoločnosť Zynga.

Ipo a vzrust akcii

Zaujímavým IPO by mohla byť spoločnosť Tesla Motors, ktorá sa zaoberá vývojom elektrických automobilov. Vzhľadom na vlaňajší bankrot by sa na trhu mohla objaviť aj emisia akcií automobilky General Motors.

Autor je analytik Capital Markets.

 Loading ...