Hollandse Herder Langhaar Ipo

Hollandse herder langhaar ipo

Actueel

Welkom op de website van de Nederlandse Herdershonden Club (NHC).

Actuele berichten

Meer dan 900 exemplaren verkocht!

Het boek Allemaal Hollanders is verkrijgbaar op het volgende NHC evenement:
de nestendag van 18 april 2020.
U kunt het boek ook bestellen via email: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
Het boek kost €14.95 exclusief verzendkosten.

Hollandse herder langhaar ipo


03 oktober 2019
Actueel

Werkhondenstatus Hollandse Herder

Op vrijdag 10 januari 2020 ontvingen wij het volgende bericht van de Raad van Beheer:
Bij deze laten wij u weten dat het verzoek om toekenning van de werkhondenstatus aan de Hollandse Herder (alle varitëiten) dat wij vorig jaar bij de FCI hebben ingediend, op 21 december 2019 is goedgekeurd door het General Committee van de FCI.
Hiermee geldt de werkhondenstatus nu voor alle FCI landen.

Het is dus niet mogelijk om als afzonderlijk land hier (anders) over te besluiten.
De FCI heeft vandaag de goedkeuring en aanpassing op haar website vermeld, zie de link hieronder.
http://www.fci.be/en/Hollandse-Herdershond-223-breed-subject-to-a-working-trial-since-December-21-2019-3523.html
Wij hebben dit bericht tevens op onze website en social media (Facebook) gedeeld.
Namens de portefeuillehouder Nederlandse Rassen,
Mevr.

Hollandcup 2017 Jose Stienstra Holland Messi v Le Dobry IPO III Protection 94P

G. Kolster

On Friday, January 10, 2020, we received the following message from the Raad van Beheer (Dutch Kennelclub):
We hereby inform you that the request for granting the working dog status to the Hollandse Herder (all varieties) we submitted to the FCI last year, was approved by the FCI’s General Committee on December 21, 2019.
This means that the working dog status now applies to all FCI countries.  As from now a single country is not allowed to decide otherwise on this status.

The FCI has announced the approval and modification on its website today, see the link below.
http://www.fci.be/en/Hollandse-Herdershond-223-breed-subject-to-a-working-trial-since-December-21-2019-3523.html
We have also shared this message on our website and social media (Facebook)..

On behalf of the portfolio holder Nederlandse Rassen (Dutch Breeds),
Mrs.

G. Kolster


10 januari 2020
Actueel

Beste Rasgroep 1 Winnershow 22 december 2019Bestuur,  FokkerijAdviesCommissie en leden van de NHC feliciteren J. van der Wijk met haar ruwhaar Guus van Mijn Vlakke Land met het behalen van de eerste plaats in Rasgroep1 op de Kerstwinner te Gorinchem.

Hollandse herder langhaar ipo

Guus werd ook als eerste geplaatst bij de Nederlandse Rassen. Een fantastisch resultaat.

Bitcoin trading platforms fees


24 december 2019
Actueel

^ Terug naar boven

Inbreuk op de beveiliging bij IT leverancier Raad van Beheer

Aan de verenigingen aangesloten bij de Raad van Beheer

Geachte heer/mevrouw,

Door middel van dit bericht wil ik u op de hoogte stellen van een inbreuk op de beveiliging van de data en persoonsgegevens bij onze leverancier/bouwer van onze nieuwe IT.

De inbreuk heeft invloed gehad op een omgeving waarop gewerkt wordt aan de migratie (testomgeving) van uw persoonsgegevens van onze oude IT applicaties naar nieuwe applicaties.

Het betreffen (mogelijk) de volgende persoonsgegevens die u bij de Raad van Beheer geregistreerd heeft: naam, adres, e-mail, telefoonnummer, (indien doorgegeven) geboortedatum en geslacht.

Op andere gegevens, zoals bankrekening en facturen, heeft de inbreuk géén betrekking.

Zoals u wellicht weet, wordt op dit moment gewerkt aan vernieuwing van de automatisering waarin de Nederlandse stamboekhouding wordt bijgehouden.

Caren (Gast)

In de omgeving waarin gewerkt wordt aan de migratie van de gegevens heeft een inbreuk plaatsgevonden. Uw actuele persoonsgegevens en de gegevens van de op uw naam geregistreerde honden zijn derhalve nog intact in de omgeving die nu nog voor onze werkzaamheden gebruikt wordt. U kunt dus nog op de gebruikelijke wijze bijvoorbeeld digitaal dek- en geboorteaangifte doen.

De inbreuk op de beveiliging en het lekken van data kan desalniettemin ongunstige gevolgen voor u hebben.

U kunt bijvoorbeeld door anderen benaderd worden via het bij ons bekende e-mailadres. Indien hiervan sprake is, verzoeken wij u dit aan de Raad van Beheer te melden: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken).

Wij hopen u met deze e-mail voldoende op de hoogte te hebben gebracht over de inbreuk en de mogelijke gevolgen. Wij en onze IT-leverancier zullen alle nodige maatregelen nemen om uw data voor de toekomst nog beter te beschermen.

Onze excuses voor het ongemak dat u mogelijk van dit incident zult ondervinden.

Als u meer informatie over de inbreuk wilt opvragen, kunt u terecht bij de Raad van Beheer via .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken).

Met vriendelijke groet,

Secretaris bestuur Raad van Beheer


19 december 2019
Actueel

^ Terug naar boven

1-daagse trial op zondag 9 februari 2020

Op zondag 9 Februari 2020 organiseert de Werkgroep Herderen van de NHC een 1-daagse trial op het terrein van Groede Podium in West-Zeeuws-Vlaanderen.
Op deze dag worden de Herding Working Test (FCI-HWT) en International Herding Trials class 1-2-3 (FCI-IHT) Traditional Style georganiseerd.

Meer informatie en aanmeldingen: https://docs.google.com/document/d/1BuKKY43gzhwIIrItIYSfhVMsDwoBgXrGUlpldnVQbcw/edit?usp=sharing


16 december 2019
Actueel

^ Terug naar boven

Raad van Beheer Fokker Ondersteuning

Afgelopen jaar introduceerden wij de Raad van Beheer Fokker Ondersteuning om de verantwoorde fokkers van stamboomhonden te ondersteunen bij het fokken van een nest stamboompups.
De diensten van de Fokker Ondersteuning zijn verder ingevuld.

De ‘Checklist Fokker Stamboomhonden’ is gedrukt en beschikbaar, de eerste 5 FokkersCafé sessies zijn ingepland vanaf januari 2020, de infodagen professionele fokkerij zijn gepland (exact programma volgt later) en de eerste (nog wat compacte) lijst ‘fokkers helpen fokkers’ staat op de website.

We promoten de Fokker Ondersteuning volop bij de fokkers.

Alle ca 6.000 fokkers die in 2018 of 2019 een nestje hebben gefokt ontvangen binnenkort een brief en de gedrukte versie van de Fokker Checklist en de folder Fokker Ondersteuning per post.
In de bijlage ter info de digitale mailingbrief en de nieuwe Fokker Checklist.

Calendar spread option strategy


Tijdens de algemene vergadering afgelopen zaterdag hebben alle aanwezigen een exemplaar van de checklist ontvangen.
Alle info kun je vinden op http://www.houdenvanhonden.nl/fokkerondersteuning

Mocht je behoefte hebben aan meer exemplaren van de checklist of van de folder Fokker Ondersteuning stuur dan een mail met de naam van de vereniging, de gewenste aantallen en het postadres waar we ze naar toe mogen sturen, dan zorgen we daar voor.

Mocht je vragen hebben of meer informatie willen dan horen we dat graag.

We vertrouwen erop je hiermee van dienst te zijn.

Met vriendelijke groeten,

Raad van Beheer

Mailing fokkerondersteuning 11-2019
Checklist fokker stamboomhonden


14 december 2019
Actueel

^ Terug naar boven

Zwitsers onderzoek naar de lumbosacrale overgangswervel.

Prof.

Tosso Leeb (Universiteit Bern) en Prof.

Helaas, dit onderwerp staat op slot.

Dr. med. vet.

Hollandse herder langhaar ipo

Frank Steffen (Universiteit Zürich) maken het mogelijk dat dit onderzoeksproject naar eventuele genetische samenhang van afwijkingen aan de Lumbosacrale overgangswervel dat gestart gaat worden bij de Universiteit van Bern.
Daarvoor moet voor iedere te onderzoeken hond het volgende aangeleverd worden:
- bloedmonster (5ml EDTA)
- kopie van de uitslag van een onderzoek naar de lumbosacrale overgangswervels (let op: hier is in Nederland geen officieel beoordelingsprotocol voor)
- een kopie van de officiële HD-foto
- kopie van de stamboom
- aanmeldformulier
Wij overleggen nu met de onderzoekers in Zwitserland óf en hoe Nederlandse Hollandse Herders aan dit onderzoek een bijdrage kunnen leveren omdat in Nederland geen beoordelingsprotocol vastgelegd is voor deze afwijkingen.

Wij houden u op de hoogte of en hoe de NHC het aanleveren van monsters gaat organiseren.
Bij honden met rugproblemen worden regelmatig afwijkingen aan de overgangswervel, de laatste lendenwervel, gevonden bij röntgenologisch onderzoek. De afwijkingen worden benoemd in graden. Geen afwijking is graad 0, een afwijking kan 1,2 of 3 zijn.

Is er sprake van een extra wervel of een wervel te weinig dan noemt men dat graad 4. (Een hond heeft normaal 7 lendenwervels).

Iedere graad staat voor een aparte afwijking, graad 3 is dus niet een zwaardere vorm van graad 1. Op basis van een röntgenfoto kan een dierenarts zien of er sprake is van een afwijking aan de laatste lendenwervel.

Hollandse herder langhaar ipo

Helaas is er in Nederland geen officieel beoordelingsprotocol voor de afwijkingen aan de laatste lendenwervel zoals we dat wel kennen voor bijvoorbeeld HD (Heupdysplasie).


20 november 2019
Actueel

^ Terug naar boven

Joe Kat Show 21 mei 2020

Op Hemelvaartsdag 21 mei 2020 wordt weer de Joe Kat Show georganiseerd. 
De 2-jaarlijkse CAC-Rasgroep tentoonstelling.


De show wordt zoals inmiddels vertrouwd bij KC Arnhem gehouden.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u deze aankondiging in uw clubblad/ nieuwsbrief wilt opnemen, en vooral een link wilt plaatsen op uw website naar de online inschrijfmogelijkheid:
https://www.joe-kat-show.nl/index.php/joe-kat-show/inschrijven-subscribe-jks-2020
Alle inschrijvingen gaan alleen via Online Dogshows.eu
U krijgt hiervoor de mogelijkheid een gratis advertentie te plaatsen in de catalogus.

Hollandse Herdershond, langhaar

Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, dan dient u de advertentie vóór
26 april 2020 aan te leveren bij Annette Oostervink (.(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)) in digitale vorm. Houdt u er rekening mee, dat de catalogus op A5-formaat is. (staand)
Indien u bekers of prijzen ter beschikking stelt, wilt u dit dan ook vóór 26 april 2020 doorgeven, opdat wij dit kunnen opnemen in de catalogus.

Tevens bieden wij u de mogelijkheid voor een gratis stand.

Indien u zelf geen tafel beschikbaar hebt, kunt u tegen kostprijs à € 15 een marktkraam reserveren.
Wilt u hiervan gebruik maken, dan zouden wij dat ook weer graag voor 26 april 2020 willen weten.

Meest recente berichten


Fokkers krijgen ook de mogelijkheid om een advertentie in de catalogus te plaatsen voor € 40,-
Willen zij van deze mogelijkheid gebruik maken, dan dient ook die advertentie vóór 26 april 2020 te zijn aangeleverd bij Annette Oostervink (.(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)) in digitale vorm.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt contact opnemen via e-mail of bellen met het secretariaat: 0481375276
Met vriendelijke groeten,
Annette Oostervink
Secretaris FHV/ Joe Kat Show
.(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)


14 november 2019
Actueel

^ Terug naar boven

Onbekende ziekte bij honden in Noorwegen

Geacht secretariaat NHC

De Noorse Kennel Club meldt dat er een nog onbekende ziekte in Noorwegen heerst,
waaraan meerdere honden zijn overleden.
De Noorse Kennel Club adviseert haar leden om alle evenementen met honden het komend weekeind te annuleren.
Het onderzoek naar de oorzaak is in volle gang.
De Deense, Finse en Zweedse Kennelclub hebben besloten om tot nader order geen honden uit Noorwegen toe te laten op evenementen.
Bij ons is niet bekend dat de officiële Nederlandse autoriteiten een melding over deze ziekte en/of adviezen met betrekking tot Noorwegen of Noorse honden hebben gemaakt.
Wij vonden het van belang deze informatie met u te delen.
In de loop van volgende week zullen wij aan de hand van de actuele informatie mogelijke actie en adviezen bepalen.
Uiteraard in overleg met de verantwoordelijke autoriteiten en de officiële kanalen. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar:
Het nieuwsbericht van de Noorse Kennel Club (in Noorse taal, wordt regelmatig geactualiseerd)
https://www.nkk.no/aktuelt/category985.html

Nieuwsitem vertaald naar het Nederlands:
https://translate.google.com/translate?hl=nl&sl=sv&tl=nl&u=https%3A%2F%2Fwww.nkk.no%2Faktuelt%2Falvorlig-sykdom-hos-hunder-ukjent-arsak-article159244-985.html

Nieuwsitem Dogzine
https://dogzine.eu/nl/nieuwsartikelen/honden-overleden-door-mysterieuze-ziekte-noorwegen

Met vriendelijke groeten,
Raad van Beheer


07 september 2019
Actueel

^ Terug naar boven

Resultaten von Willebrand Disease Type I

Bij het onderzoek naar de genetische diversiteit van de drie variëteiten van de Hollandse Herder is bij een Langhaar een genetische afwijking gevonden op de plaats waar die afwijking bij andere rassen aan een stollingsziekte von Willebrand Disease Type I gerelateerd kan worden.

Het onderzoek naar de genetische diversiteit is uitgevoerd via MyDogDNA.
Samen met de het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren van de Universiteit Utrecht is vervolgonderzoek gedaan naar het voorkomen van de gevonden genetische afwijking in de populatie Langharige Hollandse Herders. In het deel van het onderzoek dat uitgevoerd is door de Universiteit Utrecht is alleen de plek in het DNA onderzocht waar de afwijking die kan duiden op von Willebrand Disease type I zich bevindt.


Bij de Hollandse Herder Langhaar is geen verband gevonden tussen het aanwezig zijn van de genetische afwijking en een storing in de bloedstolling. Dat geldt voor dragers van én lijders aan de onderzochte afwijking.

FCI groep 1 - Herdershonden en Veedrijvers

Bij honden die de afwijking enkel hebben (heterozygoot, A/G in het overzicht) en honden die de afwijking dubbel hebben (homozygoot, A/A in het overzicht) is geen duidelijke afname aangetoond in de bloedstolling vergeleken met honden die de afwijking niet hebben (homozygoot, G/G in het overzicht). Ook bij honden die vrij zijn van de afwijking (G/G) is een lage bloedstolling gevonden.
Zie Keijser et al. 2018 CGE Dutch Shepherd Dog

Het overzicht van de uitslagen staat op:
https://www.hollandseherder.nl/sub/dna_overzicht_resultaten/

Bij de onderzochte Kortharen en Ruwharen is de genetische afwijking niet gevonden.

Deze uitslagen zijn niet opgenomen in het overzicht.

Met dragers van de afwijking kan gefokt worden mits de partner vrij is van de afwijking.
Door bij de Langharen te fokken met honden getest op genoemde afwijking kunnen we voorkomen dat er weer dragers geboren worden.

Bovendien kunnen we monitoren waar de afwijking in de populatie zit en of die verder verspreid wordt.
In een MyDogDNAprofiel is standaard de test op von Willebrand Disease Type I opgenomen naast testen op vacht, kleur en een flink aantal andere genetische afwijkingen(*).

Laboklin en andere aanbieders van DNAtesten bieden de test op de genoemde afwijking ook aan maar dan via een specifieke test.
(*) Bij het vinden van een dergelijke afwijking moet eerst onderzocht worden of die afwijking ook werkelijk duidt op een ziekte voor de Hollandse Herder.


23 augustus 2019
Actueel

^ Terug naar boven

Pagina 1 van 2  1 2 >


^ Terug naar boven


© Alle eigendomsrechten voorbehouden aan NHC KvK Utrecht nr. 40479010
.(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)


In 1898 opgericht en in 1998 onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.

Binary options market pull strategy