Dustin Group Ipo Financial Advisor

Dustin group ipo financial advisor

Dustin group ipo financial advisor

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna.

Bolaget erbjuder IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag. Dustin fungerar som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov.

Weekly Stock Market Review - December 9 - 13, 2019 - Aramco IPO, Fractional Shares & Fed Meeting

Bolaget erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster där Dustins medarbetare hjälper kunderna att hitta rätt lösning.

Dustin har mer än 1 800 medarbetare. Omsättningen verksamhetsåret 2018/19 uppgick till 12,5 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden.

Dustin group ipo financial advisor

Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.