Kingspan Ks 100 Ipn Toltesu

Kingspan ks 100 ipn toltesu

Kingspan ks 100 ipn toltesu

Standardne dužine panela su između 2000 mm i 14500 mm. Za panele kraće od 2000 mm i duže od 14500 mm, molimo kontaktirajte: Kingspan odeljenje tehničke usluge.

Žižna tačka

Projektanti mogu koristiti Kingspan zidne i fasadne sisteme oblaganja da vizuelno usmere pažnju na specifične delove građevine ili da predstave klijentov korporativni identitet.

Integrisani dizajn i konstrukcija

Kingspan zidni i fasadni sistemi lako se integrišu sa nosećom konstrukcijom, konvencionalnim materijalima (opekom, betonom, vratima, prozorima) i drugim konstruktivnim metodima.
Kingspan ima kompletnu paletu integrativnih i konstruktivnih rešenje detalja koji omogućuju najbolji upotrebni učinak, jednostavnost rešenja na gradilištu i probitačna inženjerska rešenja.

 

Razvili smo KS1150 TF panele prema potrebama klijenata.

Kingspan Topdek: Speed Performance Simplicity

Modul od 1150 mm širine ima prednosti u odnosu nastandardnog panela širine 1000mm.  

Glavne prednosti su:    

  • 15% brža montaža
  • 15% manje spojeva kao rezultat ima manje termičkih mostova
  • 15% manje zaptivki
  • 15% manje zavrtnjeva